Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchodeS-CAFFE - E-shop s praženou kávou Schreyögg

Objednávka: Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automatický email potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah. V závislosti na zvolenom spôsobe platby a dopravy bude zásielka odoslaná na dobierku alebo po pripísaní platby. Následne Vám oznámime termín expedície tovaru. Je možný tiež osobný odber vo Zvolenskej Slatine alebo Detve. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať v deň jeho expedície mailom, v ktorom nájdete číslo zásielky a predpokladaný termín doručenia.

Zrušenie objednávky: Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)
- tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia: Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou resp. poštou je kupujúci povinný prezrieť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu alebo zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať alebo je kupujúci oprávnený prevziatie poškodenej zásielky odmietnuť. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, neskoršie reklamácie nebudú akceptované s výnimkou uvedenou nižšie. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s objednávkou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať odpovedajúcu zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ochrana osobných údajov: Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate pri registrácii alebo objednávke súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Údaje o Vašich nákupoch v našom internetovom obchode sú zhromažďované kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia aj k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode, sú dôverné a nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou údajov potrebných pre doručenie kuriérskou spoločnosťou alebo poštou v prípade dopravy Vašej zásielky pomocou tejto služby).

Reklamačné a záručné podmienky:
- Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
- Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
-Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
- Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený či ináč poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie pokazeného tovaru. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za nedostatky a chyby spôsobené prepravcom (rozbitie tovaru a pod.).
- Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0918 98 98 99) alebo e-mailom (createc@createc.sk)
- Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných právnych predpisov, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 29. 06. 2013

- V prípade nejasností a nezodpovedaných otázok nás kontaktujte na createc@createc.sk

späť
Vaša IP adresa je: 3.227.0.150
Created by www.zencart.sk. Powered by Zen Cart